Loading...

Nikoloz Basilashvili
Fernando Verdasco

Nikoloz Basilashvili
Fernando Verdasco

Watch this full replay from Beijing as Fernando Verdasco and Nikoloz Basilashvili met in the second round of the China Open.