Loading...

Thiago Monteiro
Jozef Kovalik

Thiago Monteiro
Jozef Kovalik

Watch all the highlights from this first quarter-final in Hamburg where Brazilian lucky loser Thiago Monteiro faced Slovakian qualifier Jozek Kovalik.