Loading...

Thiago Monteiro v Giovanni Lapentti

Thiago Monteiro v Giovanni Lapentti

34-year-old home wild card Giovanni Lapentti seeks a win over Brazilian No.7 seed Thiago Monteiro.