Loading...

Thiago Monteiro
Pablo Cuevas

Thiago Monteiro
Pablo Cuevas

First round coverage from the ATP 500 event in Rio where Pablo Cuevas took on local hero Thiago Monteiro.