Loading...

Thiago Monteiro
Benoit Paire

Thiago Monteiro
Benoit Paire

Watch the first round action from Pune again as lucky loser Thiago Monteiro faced No. 5 seed Benoit Paire.