Loading...

Radu Albot v Yoshihito Nishioka

Radu Albot v Yoshihito Nishioka

Watch this replay from Stockholm as Moldova's Radu Albot squared off with Japan's Yoshihito Nishioka in first-round action.